Jaktlabrador

Under 2022 planerasföljande tikar att paras:

Yin (en fodertik) efter CC Endless Dramaqueen (som är efter SEJCH CC Cotton Field-SEJ(J)CH Justlike Edgar Davids) och SE J(A)CH C.I.T. DK JCH NORD JCH FI J(A)CH Blackthorn Bion. Yin har 1 pris i NKL. Läs på 

Catch-Läs mer om henne under kennelns hundar.

Colt-Läs mer om henne under kennelns hundar.

Fly (en gul fodertik), CC Win Call Of Nature, är efter CC Sophisticated Dust och FTCH Drakeshead Calicio. Cal är en hane som bor i Danmark och som i september 2021 vann ett two days stake i UK och kvalificerade sig därmed till IGL (International Gundog League).

Mill-Läs mer om henne under kennelns hundar. 

Såsmåningom kommer mer information om hanhundar samt presentation om hundarna.